Free
Editorial Views  |   October 1970
The Humpty Dumpty Phenomenon
Author Notes
  • Department of Anesthesia University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania 19104
Article Information
Editorial
Editorial Views   |   October 1970
The Humpty Dumpty Phenomenon
Anesthesiology 10 1970, Vol.33, 379-381. doi:https://doi.org/
Anesthesiology 10 1970, Vol.33, 379-381. doi:https://doi.org/
First Page Preview
First page PDF preview
First page PDF preview ×
View Large